PLATBY PŘES BRÁNU PAYS JSOU ZRUŠENY. PAYS JE PRO NAŠE POTŘEBY DRAHÝ. PRO PŘEPOSLÁNÍ Z ÚČTU PAYS NA NÁŠ ÚČET ÚČTUJE DALŠÍ POPLATKY.

3. Jakostní třídění vín podle obsahu cukru v moštu

Jakostní třídění vín odvozujeme hlavně od zralosti hroznů, tedy od obsahu cukru v moštu. Měřením se zjišťuje cukernatost moštu v kilogramech cukru na 100 litrů moštu.

Odvozením tedy zjistíme, že 1kg cukru ve 100 litrech moštu je označen 1°ČNM (Český normalizovaný moštoměr)

 

Aby bylo možné vína zatřídit do stupnice ČNM musí býr respektováno odrůdové složení vína  a vína se musí vyrábět pouze z registrovaných moštových odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize (SOK).

Stolní víno (min. 11°ČNM) .Původ hroznů může být z kterékoliv země EU, jsou to odrůdy moštové, stolní, neregistrované.

Zemské víno (min. 14 °ČNM). Víno musí být pouze z tuzemských hroznů, sklízených na vinicích pro jakostní vína dané oblasti, nebo ze schválených a povolených odrůd. Výnos musí být max. 12 t/ha Víno může být označeno názve oblasti, ročníkem a odrůdou.

Jakostní víno - obsahuje pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno, ale pouze z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí také probíhat ve vinařské oblasti,ve které byly hrozny sklizeny. Výnos musí být max, 12 t/ha a cukernatost musí být min 15 °ČNM.  Víno musí být také zatříděno SZPI.

Jakostní víno odrůdové (min. 15 °ČNM) musí obsahovat min.85 % odrůdy, která je uvedena na etiketě.Musí být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu, nebo z hroznového moštu. K výrobě může být použito max. tří odrůd, které musí být současně uvedeny na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín.

Jakostní víno známkové (min. 15 °ČNM)  je víno vyráběné ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů, které byly sklizeny  na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, nebo smísením jakostních vín.

Víno originální certifikace VOC (min. 19 °ČNM) musé odpovídat požadavkům pro jakostní vína, ale nepodléhá státnímu zatřídění SZPI. Vyrábí se  pouze z odrůd typických pro danou oblast a zatřídění provádí sdružení vinařů, jehož musí být producent členem.

Jakostní vína s přívlastkem se vyznačuje tím, že hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ a cukernatost musí být ověřeny SZPI. Hrozny také musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Víno může být vyrobeno z hroznů, rmutu, moštu nejvýše tří odrůd. Dosahuje-li podíl jednotlivých odrůd alespoň 15 %, mohou se uvádět na etiketě v sestupném pořadí.

Kabinetní víno (min. 19 °ČNM)  je lehčí suché, příjemně pitelné víno s dobrou kyselinou.

Pozdní sběr (min. 21 °ČNM) je extraktivnější , většinou suché, nebo polosuché víno.

Výběr z hroznů (min. 24 °ČNM)  je plné exktraktivní, s vyšším obsahem alkoholu a vyšším obsahem zbytkového cukru.

Výběr z bobulí (min. 27 °ČNM) jsou to velmi plná extraktivní polosladká a sladká vína.

Výběr z cibéb (min. 32 °ČNM)  představuje hrozny, které obsahují zkoncentrovaný cukr a kyseliny. Část hroznů je cíleně napadena ušlechtilou hnilobou a mění je na cibéby (Botryotinia fuckeliana - plíseň šedá). Jsou to sladká extraktivní vína.

Ledové víno (min. 27 °ČNM) je lisováno ze zmrzlých hroznů, které jsou sklízeny při teplotách min. -7°C. Mošt je koncentrovaný, sladký a víno je velmi sladké.

Slámové víno (min. 27 °ČNM) je typické tím, že hrozny byly sušeny na slámových rohožích, rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře odvětrané místnosti po dobu min. 3 měsíce.Tím, že se odpaří část vody z bobulí, tak se zkoncentrují extraktivní látky.

Zdroj: vlastní zpracování na základě studia Sommelierské základy na Vinařském Institutu