PLATBY PŘES BRÁNU PAYS JSOU ZRUŠENY. PAYS JE PRO NAŠE POTŘEBY DRAHÝ. PRO PŘEPOSLÁNÍ Z ÚČTU PAYS NA NÁŠ ÚČET ÚČTUJE DALŠÍ POPLATKY.

1. Z historie vína

"Víno po jídle a po skončené práci je nedílnou součástí naší civilizace právě tak, jako čistý oblek, květiny na stole, teplá místnost a příjemná společnost." 

- Ernest Henry Starling

Víno je právem považováno za "nápoj králů". Pilo se na francouzském, anglickém i habsburském dvoře. Jedna z prvních zmínek o víně je již v první knize bible Genesis. Traduje se, že když praotec Noe, který jediný přežil potopu světa přistál na hoře Ararat, po tom, když se vysušila Země a po uzavření smlouvy s Bohem, začal tvořit vinice. Dle archeologických nálezů již člověk mladší doby kamenné sbíral planou vinnou révu a zkvašenou šťávu z bobulí využíval k opojným účinkům. Podle dalších nálezů se vinná réva pěstovala již před více než čtyřmi až šesti tisíci roky na území dnešního Iránu a Afghanistánu.

Spojení vinné révy s olympským bohem Dionýsem, synem Dia, je také známo z různých pověstí. Původně byl Dionýsos bohem úrody, teprve Řekové ho začali uctívat jako boha vína.

Jedna z prvních zmínek o vinné révě na našem území pochází z roku 874, kdy prý kníže Svatopluk věnoval soudek vína českému knížeti Bořivojovi a jeho manželce Ludmile k narození jejich  syna Spytihněva.. První písemná svědectví o vinařství na Valticku pocházejí ze 14 století. O vínu se také zmiňuje Jan Neruda v básni Romance o Karlu IV. Známé verše "Král Karel z Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu..." zná ze školních lavic asi každý.

Král Karel IV vydal  ve 14 století "právo viničné", kterým chránil české vinaře proti dovozu vín z jiných zemí.  Dále vydal nařízení o zakládání vinic, kterým snížil daně pro výrobce a pěstitele vína. Zavedl pokuty a tresty za poškozování vinic, od useknutí pravé ruky, nebo zaplacení pokuty 20 kop českých grošů až po možnost zabití, pokud byl čin spáchán v noci.

Za vlády Rudolfa II Habsburského došlo k zavedení nových postupů výroby vína, které do našich zemí přivezli cizinci.Z tohoto období také pocházejí některé artefakty a pozůstatky komunity "Habánů". V roce 1590 vydává císař "Instrukci o vinařství", kterou se pokouší řešit problémy a nešvary tehdejšího vinařství.

V 18. století musela Marie Terezie řešit stížnosti rakouských vinařů a jejich žádosti o omezení plochy vinic na Moravě, protože moravská vína se stala silnou konkurencí pro rakouské vinaře.

Po roce 1989 se transformují vinařství ze socialistických forem (především JZD) a vznikají soukromá vinařství a začíná se uplatňovat místo kvantity kvalita.

Zdroj: vlastní zpracování na základě studia Základy sommelierství na Vinařském Institutu

"Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl."

- Jan Werich